Neftchi Fergana 2017

BACK TO LOTYH
Football Metadata Analysis 
WINNING PLAYERS
  
MINUTES
  
MATCHES
 

 
1. Bakhtiyorjon Yakubov
-01
2. Karen Abramov
-01
3. Xusniddin Gofurov
-01
4. Farxod Namazov
-01
5. Islom Toshpulatov
-01
6. Khurshid Askaraliyev
-01
7. Avazbek Ulmasaliev
-01
8. Hamza Karimov
-02
9. Abdumavlon Abduljalilov
-02
10. Murodjon Tuychibaev
-02
11. Reza Ayvazov
-02
12. Boburbek Yuldashev
-03
13. Zhasur Khasanov
-03
14. Terentiy Lutsevich
-03
15. Ibrahim Rakhimov
-03
16. Atabek Isroilov
-03
17. Furkatzhon Khasanbaev
-03
18. Saidjon Abdujabborov
-03
19. Dmitri Komarovski
-03
20. Mansurjon Saidov
-04
21. Otabek Khaydarov
-04
22. Timur Khakimov
-04
23. Dostonbek Tursunov
-04
24. Abdujamol Isroilov
-04
25. Abror Ismailov
-04
26. Akrom Bakhritdinov
-05
27. Abbosbek Makhsatalliev
-05
28. Muhsinjon Ubaydullaev
-05
29. Umidjon Kadirov
-05
30. Alisher Shogulyamov
-05
31. Kamranbey Kapadze
-05
32. Nikita Pavlenko
-05
33. Sergey Kontsevoy
-06
34. Djavokhirbek Rasulov
-07
35. Abdurakhman Abdulkhakov
-07
36. Muydin Mamazulunov
-08
37. Sherzod Khakimov
-09
38. Muzaffar Muzaffarov
-09
39. Utkir Yusupov
-10
40. Dilyorbek Irmatov
-10
  
1. Dilyorbek Irmatov
1831
2. Muzaffar Muzaffarov
1789
3. Abdurakhman Abdulkhakov
1422
4. Utkir Yusupov
1350
5. Muhsinjon Ubaydullaev
1219
6. Sherzod Khakimov
1208
7. Abbosbek Makhsatalliev
1176
8. Hamza Karimov
1154
9. Dmitri Komarovski
1088
10. Abdumavlon Abduljalilov
0900
11. Xusniddin Gofurov
0877
12. Djavokhirbek Rasulov
0840
13. Muydin Mamazulunov
0837
14. Akrom Bakhritdinov
0790
15. Sergey Kontsevoy
0720
16. Umidjon Kadirov
0649
17. Kamranbey Kapadze
0575
18. Dostonbek Tursunov
0540
19. Alisher Shogulyamov
0536
20. Abdujamol Isroilov
0455
21. Ibrahim Rakhimov
0450
22. Terentiy Lutsevich
0450
23. Atabek Isroilov
0397
24. Mansurjon Saidov
0355
25. Bakhtiyorjon Yakubov
0346
26. Nikita Pavlenko
0334
27. Zhasur Khasanov
0324
28. Murodjon Tuychibaev
0270
29. Boburbek Yuldashev
0270
30. Timur Khakimov
0269
31. Otabek Khaydarov
0265
32. Abror Ismailov
0238
33. Furkatzhon Khasanbaev
0224
34. Saidjon Abdujabborov
0173
35. Reza Ayvazov
0107
36. Avazbek Ulmasaliev
0090
37. Khurshid Askaraliyev
0090
38. Islom Toshpulatov
0056
39. Farxod Namazov
0046
40. Karen Abramov
0031
  
1. Dilyorbek Irmatov
23
2. Muzaffar Muzaffarov
20
3. Muydin Mamazulunov
20
4. Abdurakhman Abdulkhakov
18
5. Sherzod Khakimov
17
6. Djavokhirbek Rasulov
15
7. Utkir Yusupov
15
8. Abbosbek Makhsatalliev
15
9. Muhsinjon Ubaydullaev
14
10. Dmitri Komarovski
13
11. Hamza Karimov
13
12. Xusniddin Gofurov
11
13. Akrom Bakhritdinov
11
14. Saidjon Abdujabborov
10
15. Umidjon Kadirov
10
16. Abdumavlon Abduljalilov
10
17. Sergey Kontsevoy
08
18. Nikita Pavlenko
07
19. Kamranbey Kapadze
07
20. Alisher Shogulyamov
07
21. Abror Ismailov
06
22. Abdujamol Isroilov
06
23. Dostonbek Tursunov
06
24. Otabek Khaydarov
06
25. Atabek Isroilov
06
26. Bakhtiyorjon Yakubov
06
27. Mansurjon Saidov
06
28. Furkatzhon Khasanbaev
05
29. Ibrahim Rakhimov
05
30. Terentiy Lutsevich
05
31. Timur Khakimov
04
32. Zhasur Khasanov
04
33. Reza Ayvazov
03
34. Murodjon Tuychibaev
03
35. Boburbek Yuldashev
03
36. Karen Abramov
02
37. Avazbek Ulmasaliev
01
38. Khurshid Askaraliyev
01
39. Islom Toshpulatov
01
40. Farxod Namazov
01
 


 
GOALS
  
YELLOW CARDS
  
RED CARDS
 

 
1. Muydin Mamazulunov
06
2. Sherzod Khakimov
05
3. Muzaffar Muzaffarov
04
4. Dmitri Komarovski
02
5. Abdurakhman Abdulkhakov
02
6. Reza Ayvazov
01
  
1. Dilyorbek Irmatov
06
2. Abdurakhman Abdulkhakov
05
3. Djavokhirbek Rasulov
04
4. Abbosbek Makhsatalliev
04
5. Sherzod Khakimov
04
6. Sergey Kontsevoy
03
7. Dmitri Komarovski
03
8. Alisher Shogulyamov
02
9. Umidjon Kadirov
02
10. Muydin Mamazulunov
02
11. Hamza Karimov
02
12. Abror Ismailov
01
13. Abdujamol Isroilov
01
14. Xusniddin Gofurov
01
15. Muzaffar Muzaffarov
01
16. Dostonbek Tursunov
01
17. Utkir Yusupov
01
18. Muhsinjon Ubaydullaev
01
19. Timur Khakimov
01
20. Akrom Bakhritdinov
01
21. Atabek Isroilov
01
22. Terentiy Lutsevich
01
23. Zhasur Khasanov
01
  
1. Dilyorbek Irmatov
01
 


 
YEAR OF BIRTH
  
UNDERRATED PLAYERS
  
PERSPECTIVE PLAYERS
 

 
1. Hamza Karimov
1980
2. Mansurjon Saidov
1983
3. Bakhtiyorjon Yakubov
1984
4. Muydin Mamazulunov
1984
5. Ibrahim Rakhimov
1984
6. Dmitri Komarovski
1986
7. Sergey Kontsevoy
1986
8. Sherzod Khakimov
1987
9. Zhasur Khasanov
1989
10. Atabek Isroilov
1989
11. Dilyorbek Irmatov
1989
12. Terentiy Lutsevich
1991
13. Otabek Khaydarov
1991
14. Utkir Yusupov
1991
15. Akrom Bakhritdinov
1992
16. Furkatzhon Khasanbaev
1992
17. Umidjon Kadirov
1992
18. Djavokhirbek Rasulov
1992
19. Murodjon Tuychibaev
1992
20. Saidjon Abdujabborov
1992
21. Boburbek Yuldashev
1993
22. Abbosbek Makhsatalliev
1994
23. Timur Khakimov
1994
24. Muhsinjon Ubaydullaev
1994
25. Abdumavlon Abduljalilov
1994
26. Karen Abramov
1994
27. Alisher Shogulyamov
1994
28. Kamranbey Kapadze
1994
29. Nikita Pavlenko
1994
30. Dostonbek Tursunov
1995
31. Muzaffar Muzaffarov
1995
32. Reza Ayvazov
1995
33. Abdurakhman Abdulkhakov
1996
34. Farxod Namazov
1996
35. Abdujamol Isroilov
1996
36. Xusniddin Gofurov
1997
37. Islom Toshpulatov
1997
38. Khurshid Askaraliyev
1997
39. Abror Ismailov
1998
40. Avazbek Ulmasaliev
2000
  
1. Karen Abramov
-38
2. Farxod Namazov
-35
3. Islom Toshpulatov
-33
4. Khurshid Askaraliyev
-31
5. Avazbek Ulmasaliev
-29
6. Reza Ayvazov
-24
7. Bakhtiyorjon Yakubov
-24
8. Murodjon Tuychibaev
-18
9. Boburbek Yuldashev
-17
10. Saidjon Abdujabborov
-16
11. Furkatzhon Khasanbaev
-16
12. Zhasur Khasanov
-14
13. Otabek Khaydarov
-10
14. Xusniddin Gofurov
-08
15. Timur Khakimov
-08
16. Terentiy Lutsevich
-08
17. Abror Ismailov
-07
18. Atabek Isroilov
-07
19. Ibrahim Rakhimov
-06
20. Mansurjon Saidov
-04
21. Abdumavlon Abduljalilov
-01
22. Hamza Karimov
00
23. Abdujamol Isroilov
04
24. Dostonbek Tursunov
05
25. Nikita Pavlenko
06
26. Dmitri Komarovski
10
27. Alisher Shogulyamov
11
28. Akrom Bakhritdinov
12
29. Umidjon Kadirov
13
30. Kamranbey Kapadze
14
31. Sergey Kontsevoy
18
32. Abbosbek Makhsatalliev
20
33. Djavokhirbek Rasulov
22
34. Muydin Mamazulunov
23
35. Muhsinjon Ubaydullaev
23
36. Sherzod Khakimov
31
37. Abdurakhman Abdulkhakov
32
38. Utkir Yusupov
35
39. Muzaffar Muzaffarov
36
40. Dilyorbek Irmatov
39
  
1. Abdurakhman Abdulkhakov
30
2. Muzaffar Muzaffarov
29
3. Xusniddin Gofurov
25
4. Muhsinjon Ubaydullaev
19
5. Abdujamol Isroilov
15
6. Abdumavlon Abduljalilov
15
7. Abbosbek Makhsatalliev
15
8. Dostonbek Tursunov
12
9. Kamranbey Kapadze
11
10. Dilyorbek Irmatov
10
11. Utkir Yusupov
10
12. Alisher Shogulyamov
08
13. Abror Ismailov
07
14. Djavokhirbek Rasulov
06
15. Avazbek Ulmasaliev
04
16. Nikita Pavlenko
03
17. Sherzod Khakimov
02
18. Khurshid Askaraliyev
01
19. Umidjon Kadirov
01
20. Akrom Bakhritdinov
01
21. Islom Toshpulatov
-01
22. Reza Ayvazov
-03
23. Dmitri Komarovski
-03
24. Farxod Namazov
-05
25. Hamza Karimov
-07
26. Timur Khakimov
-07
27. Boburbek Yuldashev
-08
28. Sergey Kontsevoy
-08
29. Muydin Mamazulunov
-09
30. Murodjon Tuychibaev
-09
31. Terentiy Lutsevich
-10
32. Atabek Isroilov
-13
33. Karen Abramov
-14
34. Saidjon Abdujabborov
-14
35. Ibrahim Rakhimov
-16
36. Furkatzhon Khasanbaev
-17
37. Zhasur Khasanov
-18
38. Otabek Khaydarov
-18
39. Mansurjon Saidov
-22
40. Bakhtiyorjon Yakubov
-22
 
lotyh.com
Newspapers Germany TV Saudi Arabia TV Korea TV Gambia


Kaizer Chiefs News Real Madrid News Orlando Pirates News Mamelodi Sundowns News


Algeria Biombo Sodrazica Omaheke


Cierny Balog
Slovakia
Berlin, Weihnachtsmarkt Gendarmenmarkt
Germany
Berlin, Pergamon Museum
Germany
Wien, Christkindlmarkt
Austria
Trakai, Island Castle
Lithuania
Funchal, Praia Formosa
Madeira
Sevilla, Metropol Parasol
Spain
Humenne
Slovakia
Orientshow
www.belgof.sk - News UZBEBA - Figure skating www.belgof.com - News, Magazines, TV, Radio