Neftchi Fergana 2017

BACK TO LOTYH
Football Metadata Analysis 
WINNING PLAYERS
  
MINUTES
  
MATCHES
 

 
1. Islom Toshpulatov
00
2. Bakhtiyorjon Yakubov
-01
3. Karen Abramov
-01
4. Islombek Karimov
-01
5. Farxod Namazov
-01
6. Khurshid Askaraliyev
-01
7. Avazbek Ulmasaliev
-01
8. Khamidullo Abdukhamidov
-01
9. Mansurjon Saidov
-02
10. Hamza Karimov
-02
11. Boburbek Yuldashev
-02
12. Abdumavlon Abduljalilov
-02
13. Murodjon Tuychibaev
-02
14. Xusniddin Gofurov
-02
15. Reza Ayvazov
-02
16. Zhasur Khasanov
-03
17. Terentiy Lutsevich
-03
18. Ibrahim Rakhimov
-03
19. Atabek Isroilov
-03
20. Furkatzhon Khasanbaev
-03
21. Saidjon Abdujabborov
-03
22. Dmitri Komarovski
-03
23. Otabek Khaydarov
-04
24. Dostonbek Tursunov
-04
25. Abdujamol Isroilov
-04
26. Abror Ismailov
-04
27. Akrom Bakhritdinov
-05
28. Abbosbek Makhsatalliev
-05
29. Timur Khakimov
-05
30. Muhsinjon Ubaydullaev
-05
31. Umidjon Kadirov
-05
32. Kamranbey Kapadze
-05
33. Nikita Pavlenko
-05
34. Alisher Shogulyamov
-06
35. Abdurakhman Abdulkhakov
-06
36. Sergey Kontsevoy
-06
37. Muydin Mamazulunov
-07
38. Djavokhirbek Rasulov
-07
39. Muzaffar Muzaffarov
-09
40. Sherzod Khakimov
-10
41. Utkir Yusupov
-10
42. Dilyorbek Irmatov
-10
  
1. Muzaffar Muzaffarov
2329
2. Dilyorbek Irmatov
2210
3. Abdurakhman Abdulkhakov
1718
4. Muhsinjon Ubaydullaev
1669
5. Sherzod Khakimov
1585
6. Abdumavlon Abduljalilov
1404
7. Utkir Yusupov
1386
8. Abbosbek Makhsatalliev
1176
9. Hamza Karimov
1154
10. Muydin Mamazulunov
1120
11. Dmitri Komarovski
1088
12. Xusniddin Gofurov
0930
13. Djavokhirbek Rasulov
0840
14. Akrom Bakhritdinov
0790
15. Abdujamol Isroilov
0785
16. Sergey Kontsevoy
0720
17. Dostonbek Tursunov
0720
18. Boburbek Yuldashev
0720
19. Alisher Shogulyamov
0699
20. Abror Ismailov
0688
21. Ibrahim Rakhimov
0656
22. Umidjon Kadirov
0649
23. Avazbek Ulmasaliev
0630
24. Kamranbey Kapadze
0609
25. Mansurjon Saidov
0496
26. Zhasur Khasanov
0470
27. Terentiy Lutsevich
0450
28. Timur Khakimov
0407
29. Atabek Isroilov
0397
30. Bakhtiyorjon Yakubov
0346
31. Nikita Pavlenko
0334
32. Murodjon Tuychibaev
0270
33. Otabek Khaydarov
0265
34. Furkatzhon Khasanbaev
0224
35. Saidjon Abdujabborov
0173
36. Islombek Karimov
0140
37. Islom Toshpulatov
0114
38. Reza Ayvazov
0107
39. Khurshid Askaraliyev
0090
40. Khamidullo Abdukhamidov
0046
41. Farxod Namazov
0046
42. Karen Abramov
0031
  
1. Dilyorbek Irmatov
29
2. Muzaffar Muzaffarov
26
3. Muydin Mamazulunov
25
4. Abdurakhman Abdulkhakov
22
5. Sherzod Khakimov
22
6. Muhsinjon Ubaydullaev
19
7. Utkir Yusupov
16
8. Abdumavlon Abduljalilov
16
9. Djavokhirbek Rasulov
15
10. Abbosbek Makhsatalliev
15
11. Dmitri Komarovski
13
12. Hamza Karimov
13
13. Xusniddin Gofurov
12
14. Abror Ismailov
11
15. Alisher Shogulyamov
11
16. Akrom Bakhritdinov
11
17. Abdujamol Isroilov
10
18. Saidjon Abdujabborov
10
19. Umidjon Kadirov
10
20. Ibrahim Rakhimov
10
21. Mansurjon Saidov
10
22. Sergey Kontsevoy
08
23. Dostonbek Tursunov
08
24. Kamranbey Kapadze
08
25. Boburbek Yuldashev
08
26. Avazbek Ulmasaliev
07
27. Nikita Pavlenko
07
28. Zhasur Khasanov
07
29. Timur Khakimov
06
30. Otabek Khaydarov
06
31. Atabek Isroilov
06
32. Bakhtiyorjon Yakubov
06
33. Furkatzhon Khasanbaev
05
34. Terentiy Lutsevich
05
35. Reza Ayvazov
03
36. Murodjon Tuychibaev
03
37. Islom Toshpulatov
02
38. Islombek Karimov
02
39. Karen Abramov
02
40. Khamidullo Abdukhamidov
01
41. Khurshid Askaraliyev
01
42. Farxod Namazov
01
 


 
GOALS
  
YELLOW CARDS
  
RED CARDS
 

 
1. Muydin Mamazulunov
08
2. Muzaffar Muzaffarov
06
3. Sherzod Khakimov
06
4. Dmitri Komarovski
02
5. Abdurakhman Abdulkhakov
02
6. Reza Ayvazov
01
  
1. Dilyorbek Irmatov
06
2. Abdurakhman Abdulkhakov
06
3. Sherzod Khakimov
05
4. Abdujamol Isroilov
04
5. Djavokhirbek Rasulov
04
6. Abbosbek Makhsatalliev
04
7. Sergey Kontsevoy
03
8. Dmitri Komarovski
03
9. Abror Ismailov
03
10. Muydin Mamazulunov
03
11. Avazbek Ulmasaliev
02
12. Alisher Shogulyamov
02
13. Umidjon Kadirov
02
14. Muhsinjon Ubaydullaev
02
15. Zhasur Khasanov
02
16. Hamza Karimov
02
17. Khamidullo Abdukhamidov
01
18. Xusniddin Gofurov
01
19. Muzaffar Muzaffarov
01
20. Dostonbek Tursunov
01
21. Utkir Yusupov
01
22. Timur Khakimov
01
23. Akrom Bakhritdinov
01
24. Atabek Isroilov
01
25. Ibrahim Rakhimov
01
26. Terentiy Lutsevich
01
  
1. Dilyorbek Irmatov
01
 


 
YEAR OF BIRTH
  
UNDERRATED PLAYERS
  
PERSPECTIVE PLAYERS
 

 
1. Hamza Karimov
1980
2. Mansurjon Saidov
1983
3. Bakhtiyorjon Yakubov
1984
4. Muydin Mamazulunov
1984
5. Ibrahim Rakhimov
1984
6. Dmitri Komarovski
1986
7. Sergey Kontsevoy
1986
8. Sherzod Khakimov
1987
9. Zhasur Khasanov
1989
10. Atabek Isroilov
1989
11. Dilyorbek Irmatov
1989
12. Terentiy Lutsevich
1991
13. Otabek Khaydarov
1991
14. Utkir Yusupov
1991
15. Akrom Bakhritdinov
1992
16. Furkatzhon Khasanbaev
1992
17. Umidjon Kadirov
1992
18. Djavokhirbek Rasulov
1992
19. Murodjon Tuychibaev
1992
20. Saidjon Abdujabborov
1992
21. Boburbek Yuldashev
1993
22. Abbosbek Makhsatalliev
1994
23. Timur Khakimov
1994
24. Muhsinjon Ubaydullaev
1994
25. Abdumavlon Abduljalilov
1994
26. Karen Abramov
1994
27. Alisher Shogulyamov
1994
28. Kamranbey Kapadze
1994
29. Nikita Pavlenko
1994
30. Dostonbek Tursunov
1995
31. Muzaffar Muzaffarov
1995
32. Reza Ayvazov
1995
33. Abdurakhman Abdulkhakov
1996
34. Islombek Karimov
1996
35. Farxod Namazov
1996
36. Abdujamol Isroilov
1996
37. Xusniddin Gofurov
1997
38. Islom Toshpulatov
1997
39. Khurshid Askaraliyev
1997
40. Abror Ismailov
1998
41. Khamidullo Abdukhamidov
1999
42. Avazbek Ulmasaliev
2000
  
1. Karen Abramov
-39
2. Islom Toshpulatov
-36
3. Farxod Namazov
-36
4. Khurshid Askaraliyev
-33
5. Khamidullo Abdukhamidov
-32
6. Islombek Karimov
-32
7. Bakhtiyorjon Yakubov
-28
8. Reza Ayvazov
-23
9. Murodjon Tuychibaev
-19
10. Avazbek Ulmasaliev
-16
11. Mansurjon Saidov
-16
12. Saidjon Abdujabborov
-14
13. Furkatzhon Khasanbaev
-14
14. Otabek Khaydarov
-10
15. Atabek Isroilov
-10
16. Terentiy Lutsevich
-10
17. Zhasur Khasanov
-10
18. Boburbek Yuldashev
-07
19. Ibrahim Rakhimov
-03
20. Hamza Karimov
01
21. Timur Khakimov
01
22. Nikita Pavlenko
02
23. Xusniddin Gofurov
02
24. Abdumavlon Abduljalilov
06
25. Abror Ismailov
06
26. Dostonbek Tursunov
07
27. Kamranbey Kapadze
08
28. Umidjon Kadirov
09
29. Abdujamol Isroilov
10
30. Dmitri Komarovski
11
31. Akrom Bakhritdinov
13
32. Alisher Shogulyamov
15
33. Abbosbek Makhsatalliev
20
34. Sergey Kontsevoy
20
35. Djavokhirbek Rasulov
25
36. Muhsinjon Ubaydullaev
26
37. Muydin Mamazulunov
27
38. Abdurakhman Abdulkhakov
32
39. Utkir Yusupov
34
40. Sherzod Khakimov
35
41. Muzaffar Muzaffarov
38
42. Dilyorbek Irmatov
40
  
1. Muzaffar Muzaffarov
30
2. Abdurakhman Abdulkhakov
30
3. Xusniddin Gofurov
25
4. Abdujamol Isroilov
21
5. Abror Ismailov
20
6. Muhsinjon Ubaydullaev
20
7. Avazbek Ulmasaliev
19
8. Abdumavlon Abduljalilov
19
9. Abbosbek Makhsatalliev
14
10. Dostonbek Tursunov
13
11. Dilyorbek Irmatov
09
12. Alisher Shogulyamov
08
13. Utkir Yusupov
07
14. Djavokhirbek Rasulov
05
15. Kamranbey Kapadze
04
16. Sherzod Khakimov
03
17. Boburbek Yuldashev
03
18. Khamidullo Abdukhamidov
01
19. Islom Toshpulatov
01
20. Akrom Bakhritdinov
01
21. Khurshid Askaraliyev
00
22. Islombek Karimov
-02
23. Nikita Pavlenko
-02
24. Timur Khakimov
-05
25. Umidjon Kadirov
-05
26. Dmitri Komarovski
-05
27. Muydin Mamazulunov
-06
28. Farxod Namazov
-06
29. Reza Ayvazov
-06
30. Hamza Karimov
-08
31. Sergey Kontsevoy
-09
32. Murodjon Tuychibaev
-13
33. Terentiy Lutsevich
-15
34. Saidjon Abdujabborov
-15
35. Ibrahim Rakhimov
-16
36. Karen Abramov
-16
37. Zhasur Khasanov
-17
38. Furkatzhon Khasanbaev
-18
39. Atabek Isroilov
-19
40. Otabek Khaydarov
-20
41. Mansurjon Saidov
-23
42. Bakhtiyorjon Yakubov
-27
 


lotyh.com
Zlyhania trhovej ekonomiky Top 20 Sport News Germany Top 20


FC Barcelona Players Rating Orlando Pirates Players Rating Kaizer Chiefs Players Rating Mamelodi Sundowns Players Rating


Berlin, Pergamon Museum
Germany
Raztoka
Slovakia
Drabsko v zime
Slovakia
Hersonissos, Star Beach Water Park
Greece
Sihla
Slovakia
Filipovo
Slovakia
Beijing, Donghuamen Night Food Street
China
Valaska
Slovakia
Orientshow
www.belgof.sk - News UZBEBA - Figure skating www.belgof.com - News, Magazines, TV, Radio